Część przedsiębiorców nadal nie będzie musiała stosować kas fiskalnych. Warunek? Muszą upoważnić bank do przekazywania organom informacji ze swojego konta.
Chodzi głównie o sklepy internetowe, które sprzedają towar indywidualnym klientom w systemie wysyłkowym, i o przedsiębiorców, którzy dostają płatność za swoje usługi wyłącznie na rachunek bankowy. W 2017 r. nadal będą mogli korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu na rzecz indywidualnych klientów, ale pod bardzo ważnym warunkiem. Muszą do końca 2016 r. upoważnić bank do przesyłania organom podatkowym lub skarbowym informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku. Taki warunek będzie też dotyczył prawników, doradców podatkowych czy lekarzy, którzy będą chcieli zrezygnować z rejestrowania obrotu na kasach fiskalnych (obecnie mają obowiązek ich stosowania).
W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów przyznaje, że upoważnienie od podatników pozwoli fiskusowi na łatwiejszy dostęp do danych z rachunków bankowych. Obecnie urzędnicy są w tym zakresie ograniczeni procedurą zapisaną w art. 182 ust. 1 ordynacji podatkowej.
Ograniczanie tajemnicy bankowej
– Formalnie nie będzie to ominięcie tajemnicy bankowej, ponieważ klient banku upoważnia instytucję finansową do przekazania informacji – wyjaśnia Mariusz Zygierewicz, dyrektor zespołu ekonomiczno-regulacyjnego w Związku Banków Polskich. Nie zmienia to jednak faktu, że w ramach walki z nieprawidłowościami podatkowymi kolejny raz nałożono na banki nowe obowiązki, które generują dodatkowe koszty. – Próby ograniczenia zakresu stosowania tajemnicy bankowej i nałożenia nowych obciążeń obserwujemy od pewnego czasu – twierdzi rozmówca. Dodaje, że przykładem może być kwestia jednej ze struktur jednolitego pliku kontrolnego dotyczącej rachunków bankowych. Podatnicy powinni w ten sposób przekazywać najważniejsze dane z konta na żądanie fiskusa. Powstało jednak pytanie, czy będzie on respektował dzisiejsze ograniczenia dostępu do takich danych. tymczasem MF w odpowiedzi na pytanie DGP deklarowała, że tak właśnie będzie.
Mariusz Zygierewicz zwraca uwagę, że o upoważnieniu dla banku mowa również w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o VAT. Chodzi o nowelizację art. 105b ustawy i o podmioty, które obracają towarami objętymi solidarną odpowiedzialnością za odprowadzenie podatku (np. paliwo, aparaty fotograficzne, tusze do drukarek). Jeśli zapłacą one kaucję gwarancyjną, będą mogły pojawić się na liście bezpiecznych sprzedawców prowadzonej przez ministra finansów. To wyłączy taką solidarną odpowiedzialność.
Z kolei Przemysław Grzanka, ekspert w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC, uważa, że dostęp do informacji finansowych może się zwiększyć jeszcze bardziej. Przypomina, że obecnie trwają prace nad projektem ustawy o centralnej bazie rachunków, w której skonsolidowane byłyby wszystkie informacje o „otwartych i zlikwidowanych rachunkach, obowiązujących i wygasłych umowach ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi, a także innych produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych”.
– Tajemnica bankowa, rozumiana jak dotychczas, staje się na naszych oczach przeszłością – twierdzi Przemysław Grzanka.
Dyskryminacja przedsiębiorców
Z kolei Łukasz Daniek, menedżer w zespole ds. VAT w KPMG, zwraca uwagę na zupełnie inny problem. Wskazuje, że ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej nie będą mogły korzystać sklepy internetowe, które mają rachunki w bankach, nie mających siedziby w Polsce. Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 4 projektu rozporządzenia preferencja będzie miała zastosowanie pod warunkiem przekazania upoważnienia do banku mającego siedzibę w Polsce.
– Przy takim brzmieniu przepisów pojawia się pytanie, czy przypadkiem wymóg zastosowania zwolnienia od posiadania rachunku w takim banku nie dyskryminuje przedsiębiorców zagranicznych, którzy w naszym kraju dokonują sprzedaży wysyłkowej na rzecz polskich klientów, ale nie posiadają tu rachunku bankowego – zastanawia się ekspert. Wyjaśnia, że jeden przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia ze stosowania kasy, jeżeli złoży upoważnienia, a drugi, wykonujący dokładnie taką samą działalność, będzie zobligowany do rejestrowania sprzedaży tylko dlatego, że nie posiada w Polsce rachunku bankowego.
Uwaga!
Utrzymane zostaną dotychczasowe zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe tj. ze względu na limit obrotu do 20 tys. zł
Stosowanie kas fiskalnych
Tak jest Tak będzie w 2017 r.
Usługi: – w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, – prawnicze, – doradztwa podatkowego
Muszą być bezwzględnie ewidencjonowane na kasie fiskalnej (tylko nabycie i odsprzedaż przez pracodawcę tych usług jest wyłączone ze stosowania kas fiskalnych). Nie będą musiały być ewidencjonowane na kasie pod warunkiem: – otrzymywania zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK i właściwego zidentyfikowania transakcji (z ewidencji i dowodów musi wynikać, jakiej czynności dotyczy zapłata), – upoważnienia banku lub SKOK do przekazywania organom podatkowym lub skarbowym informacji o transakcjach dokonywanych na rachunku.
Usługi opieki medycznej oraz usługi masażu wykonywane osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników
Wszystkie usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów są objęte bezwzględnym obowiązkiem stosowania kas. W przypadku świadczenia pozostałych usług obowiązek stosowania kas występuje po przekroczeniu limitu obrotów 20 tys. zł. Będą zwolnione ze stosowania kas bez względu na limit obrotu.
Sprzedaż: – w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem), gdy zapłata następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u i z ewidencji oraz dowodów wynika, jakiej czynności dotyczy zapłata i na czyją rzecz, – usług, gdy zapłata następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK i z ewidencji i dowodów wynika, jakiej czynności dotyczy zapłata i na czyją rzecz,
Może nie być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Warunkiem zwolnienia będzie upoważnienie banku lub SKOK-u do przekazywania organom podatkowym lub skarbowym informacji o transakcjach dokonywanych na rachunku.