Podatnik, który sprzedaje prawo do ogródka działkowego oraz do poczynionych nakładów w postaci nasadzeń, obiektów i urządzeń, uzyskuje przychód z praw majątkowych i w związku z tym nie ma co liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego – stwierdził dyrektor warszawskiej izby.
To kolejna interpretacja indywidualna, potwierdzająca niekorzystne dla podatników stanowisko w tej kwestii. Już w ubiegłym roku fiskus uznał, że działkowcy nie sprzedają nieruchomości, a jedynie prawo majątkowe do działki i pobierania z niej pożytków. Ono zaś jest opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (18 i 32 proc.). Wskazywały na to interpretacje z 9 kwietnia 2015 r. (nr IBPBII/1/4511-19/15/MK) i z 10 listopada 2015 r. (nr ITPB4/4511-366/15/JG).
Reklama
Mimo tego działkowcy ciągle mają nadzieję na to, że fiskus zmieni zdanie i że uda im się uniknąć PIT od dochodu ze zbyciu tych praw.

Reklama
Tak też było w sprawie podatniczki, która sprzedała w 2015 r. prawa do działki użytkowanej od 1986 r., a zatem długo po upływie pięciu lat od ich nabycia. Działka znajdowała się na terenie rodzinnych ogródków działkowych, a kobieta użytkowała ją na podstawie umowy zawartej ze stowarzyszeniem ogrodowym. Była właścicielką wszystkich nasadzeń, obiektów i urządzeń znajdujących się na działce. Na rozbudowę, adaptację i remonty poniosła duże wydatki. Sądziła, że choćby z tego powodu nie powinna płacić podatku przy sprzedaży prawa do działki. Tłumaczyła, że gdy przejmowała działkę w 1986 r., nie było mowy o żadnej daninie, więc byłoby niesprawiedliwie, gdyby teraz miała ją uiścić.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Zwrócił uwagę na art. 27 ust. 1 i art. 66 pkt 2 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 40). Uznał, że z obu tych przepisów wynika wprost, iż kobieta posiada uprawnienie do dzierżawy działki i pobierania z niej pożytków. Może je przy tym zbyć na rzecz innej osoby, ale nie będzie to sprzedaż nieruchomości, a prawa majątkowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT – stwierdził dyrektor izby. Wyjaśnił, że uzyskany w ten sposób przychód należy wykazać w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Można go pomniejszyć o poniesione koszty, a od wyliczonego w ten sposób dochodu należy zapłacić daninę według skali podatkowej – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2016 r., nr IPPB4/4511-711/16-2/JK3.