Pani Janina sprzedała mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia. Pyta, czy będzie musiała zapłacić 19-proc. PIT, jeśli środki ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na przygotowanie domku na działce. – Zamierzam doprowadzić prąd, założyć szambo, wymienić okna i ocieplić budynek, po to by móc na stałe w nim zamieszkać – wyjaśnia kobieta
Zasadniczo dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przed upływem pięciu lat od nabycia jest opodatkowany 19-proc. podatkiem dochodowym. Daniny można jednak uniknąć, pod warunkiem że w ciągu dwóch lat od zbycia zarobione pieniądze zostaną przeznaczone na własny cel mieszkaniowy. Z ustawy o PIT wynika, że wydatkami na ten cel mogą być: nabycie budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gruntu pod budowę domu, budowa, rozbudowa lub remont budynku mieszkalnego należącego do podatnika, a także adaptacja budynku niemieszkalnego oraz spłata kredytu.
Nie ma więc żadnych przeszkód ku temu, by koszty poniesione na przygotowanie domku letniskowego do celów mieszkalnych zostały uznane za wydatki na własny cel mieszkaniowy i pozwoliły skorzystać ze zwolnienia w PIT.
Ale uwaga! Organy podatkowe mogą zweryfikować, czy zaadaptowana nieruchomość jest faktycznie wykorzystywana na cele mieszkalne. Jeśli okaże się, że domek został wyremontowany za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania, ale pani Janina mieszka na stałe gdzie indziej, to będzie musiała uregulować zaległy podatek wraz z odsetkami. Zasada jest bowiem taka, że tylko faktyczna realizacja celu mieszkaniowego uprawnia do zwolnienia z podatku.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 30e ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).