Fiskus nadal nie uwzględnia korzystnego dla podatników stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie 10-proc. PIT od wygranych w konkursach przez przedsiębiorców.
Potwierdza to najnowsza interpretacja bydgoskiego organu. Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca zajmujący się naprawianiem samochodów. Rozlicza się on z fiskusem na zasadach ogólnych.
Reklama

Reklama
Zamierzał wziąć udział w dwuetapowym konkursie organizowanym przez jego kontrahenta – dostawcę części i akcesoriów. Konkurs miał polegać na sprawdzeniu wiedzy technicznej i umiejętności oraz wyłonieniu najlepszego mechanika lub elektryka. Przedsiębiorca chciał się upewnić, że jeżeli wygra, to obowiązek rozliczenia zryczałtowanego 10-proc. podatku będzie spoczywał na organizatorze.
Dodał, że udział w konkursie i otrzymanie ewentualnej nagrody nie mają wpływu na ceny kupowanych towarów, a zatem nie są związane z uzyskaniem rabatów ani upustów. Wprawdzie uczestnik musi w pierwszym etapie konkursu spełnić warunek nabycia produktów określonych marek, ale daje to tylko możliwość udziału w drugim etapie – podkreślił.
Powołał się także na wyroki NSA z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13, II FSK 202/13) i z 1 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2075/13). Sąd orzekł w nich, że nie ma znaczenia, czy nagrodę w konkursie otrzyma osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, czy przedsiębiorca, bo art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT nie zawiera żadnego ograniczenia w tym zakresie. Według NSA w obu wypadkach organizator konkursu powinien potrącić 10-proc. PIT.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Stwierdził, że w tym wypadku w ogóle nie ma zastosowania zryczałtowany podatek o preferencyjnej stawce. Wyjaśnił, że wygrana w konkursie będzie dla przedsiębiorcy dochodem z działalności gospodarczej, od którego ten musi odprowadzić podatek według zasad ogólnych.
Interpretacje, które stwierdzały co innego, zostały w tym roku zmienione przez ministra finansów z urzędu (z 12 stycznia 2016 r. nr DD9.8220.2.152.2015.JQP i z 12 lutego 2016 r. (nr DD9.8220.2.150.2015.JQP).
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 5 sierpnia 2016 r., nr ITPB1/4511-495/16/MPŁ