Nagrody w konkursach organizowanych i emitowanych za pomocą środków masowego przekazu są zwolnione z PIT tylko wtedy, gdy konkurs organizuje bezpośrednio właściciel radia, telewizji bądź portalu internetowego – wyjaśnił dyrektor KIS.
Identycznie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 4 lutego 2016 r. (sygn. akt II FSK 3140/13) i z 27 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 414/13).
Po stronie podatników stanął natomiast WSA w Warszawie w prawomocnym orzeczeniu z 26 maja 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3273/14). Uznał, że zaliczek na PIT nie muszą potrącać także firmy, które organizują konkurs na ogólnodostępnych portalach (np. Facebooku).
Przedmiotem sporów jest art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku wygrane do wysokości 760 zł m.in. w konkursach organizowanych i emitowanych za pomocą środków masowego przekazu (limit tego zwolnienia ma wzrosnąć w 2018 r. do 2 tys. zł, o czym pisaliśmy w artykule „Wyższa kwota wolna, brak zaliczki przy niskich dochodach”, DGP nr 187/2017).
Fiskus uważa, że zwolnienie to dotyczy wygranych w konkursach, które organizuje właściciel portalu lub strony internetowej. Pozostali organizatorzy muszą potrącić 10 proc. PIT i wpłacić do urzędu skarbowego.
Potwierdził to także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Pytanie zadała spółka, która na zlecenie swoich klientów organizowała internetowe gry i konkursy. Sądziła, że nagrody, które otrzymają ich zwycięzcy, będą zwolnione z PIT do kwoty 760 zł. Uważała, że nie ma znaczenia, iż konkursy są organizowane na ogólnodostępnych stronach, które do niej nie należą.
Dyrektor KIS uznał jednak inaczej.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2017 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.141.2017.4.MK.