Niektóre odszkodowania wypłacane z budżetu nie są zwolnione z opodatkowania. Ubiegając się o nie, warto żądać kwoty brutto.
Tak jest na przykład z odszkodowaniami za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta wypłacanymi przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska lub kwotami, które otrzymują spółki za błędy fiskusa.
W pierwszym przypadku konieczność zapłaty podatku potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 4 sierpnia 2016 r. (nr ITPB2/4511-487/16/TJ).