Prawie 7 mld zł – tyle na dzieci odliczyli podatnicy w deklaracjach PIT za ubiegły rok. Nigdy wcześniej rodziny nie dostały tyle pieniędzy z budżetu, co w tym roku. W przyszłym wsparcie będzie jeszcze większe.
Według zebranych przez DGP danych z izb skarbowych ulga na dzieci odpisana od PIT i odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne kosztowały kasę państwa w 2015 r. ok. 7 mld zł. Kolejne 8–9 mld zł to wydatki na świadczenia rodzinne. A 17 mld zł to koszt dodatków na dzieci z programu „Rodzina 500 plus”. W sumie 33 mld zł (prawie 2 proc. PKB). Absolutny rekord.
Kwota, o której mowa, to tylko bezpośredni transfer z państwowej kasy. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z ubiegłego roku przywoływała kwotę 32,3 mld zł z tytułu różnych pośrednich i bezpośrednich świadczeń z budżetu centralnego i lokalnych samorządów. Izba traktowała przy tym sprawę szeroko, kwalifikując do systemu np. politykę mieszkaniową państwa. Doliczając wydatki na zdrowie, kwota ta rosła do ponad 42 mld zł. NIK alarmowała wówczas, że nikt tak naprawdę nie wie, ile to wszystko kosztuje, bo nie ma jednego spójnego systemu wspierania rodzin.