Gospodarka nierejestrowana, zaniżanie przychodów przez mikro-przedsiębiorstwa i wyłudzanie nienależnych zwrotów daniny. To w ten sposób budżet traci największe kwoty z podatku od towarów i usług.
Potwierdzają to analizy eksperckie m.in. fundacji CASE oraz firm doradczych EY i PwC. Poszczególne raporty różnią się między sobą co do konkretnych szacunków, ale wniosek z nich można wysnuć jeden. Za straty budżetu rzędu 40–50 mld zł z tytułu niepobranego VAT w dużym stopniu odpowiada każdy z nas, kiedy kupuje u sprzedawcy towar lub usługę bez faktury, bądź bez paragonu.
Ogromne straty