Skargi na interpretacje indywidualne nie będą już analizowane na rozprawach, tylko na posiedzeniach niejawnych. Być może nawet w jednoosobowym składzie.
Tak wynika z lipcowego projektu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Jedna ze zmian miałaby dotyczyć prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Resort proponuje, aby skargi na interpretacje indywidualne były rozpatrywane w ramach postępowania uproszczonego.