Firma powinna potrącić zaliczki na PIT od wartości kursu językowego, który sfinansowała żonom zagranicznych specjalistów – uznał dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
Nie przekonały go argumenty, że polska spółka poniosła ten wydatek we własnym interesie, aby pracownicy zgodzili się przyjąć warunki zatrudnienia i czasowo zmienić miejsce zamieszkania.
Na pokrycie kosztów nauki języka żon zagranicznych specjalistów zdecydowała się firma należąca do francuskiej sieci marketów. Twierdziła, że bez zapewnienia specjalistom i ich rodzinom bonusów nie mogła liczyć na to, że którykolwiek z nich przyjedzie do Polski.
Spółka uważała, że te dodatkowe świadczenia dla żon specjalistów nie będą przychodem dla tych ostatnich. Nie powinna więc potrącać z tego tytułu zaliczki na PIT.
Odwołała się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym TK orzekł m.in., że opodatkowane mogą być tylko świadczenia, których przyjęcie leży w interesie pracownika, a nie pracodawcy. Spółka podkreślała, że tak właśnie będzie w tym wypadku. To jej bowiem zależy na przyjeździe specjalistów do Polski i to w tym celu pokrywa koszty nauki języka ich żon.
Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka powołała się także na dwie interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z października 2015 r.
Dyrektor warszawskiej izby zwrócił jednak uwagę na to, że z wyroku TK nie wynika, aby każde nieodpłatne świadczenie miało pozostać nieopodatkowane. Kodeks pracy nie nakłada bowiem na pracodawcę obowiązku finansowania kosztów nauki języka obcego członkom rodziny oddelegowanych. Jeśli więc pracodawca sam się na to zdecyduje, to podwładny uzyska przychód. W przeciwnym wypadku bowiem sam musiałby opłacić żonie kurs językowy – stwierdził dyrektor izby.
Dodał także, że przyjęcie finansowej pomocy ze strony polskiej spółki było w interesie zagranicznego specjalisty, bo to on sam, z własnej woli, zdecydował się na oddelegowanie do Polski i gdyby nie pracodawca, sam musiałby ponieść finansowe konsekwencje przeprowadzki.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2016 r., nr IPPB4/4511-340/16-2/IM.
Kurs polskiego to podatkowy koszt firmy
Niewykluczone, że spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na sfinansowanie nauki języka polskiego żon specjalistów. Wskazuje na to m.in. interpretacja z 25 lutego 2014 r. dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-570/13-3/EK).
Chodziło o polską firmę, do której został oddelegowany na dwa lata (z możliwością przedłużenia) angielski specjalista. Pensję nadal wypłacała mu zagraniczna firma, ale polska spółka zobowiązała się zwracać jej koszty wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń, takich jak np. obsługa podatkowa pracownika. Zgodziła się także ponieść wydatki na przeprowadzkę Brytyjczyka, pokryć koszty edukacji jego dzieci, konsultacji i rozliczeń podatkowych w Polsce, a także prywatnego ubezpieczenia medycznego. Argumentowała, że bez wszystkich tych wydatków zagraniczny specjalista nie przyjechałby do Polski i nie pomógł jej we wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych. To zaś przełoży się na zwiększenie jej przychodów.
Dyrektor poznańskiej izby potwierdził możliwość zaliczenia wszystkich tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów polskiej spółki.