Rysuje się wyraźny rozdźwięk między postulatami europosłów PE w sprawie reformy VAT a tym, co proponuje w tym zakresie Komisja Europejska.
– Niezrozumiałe jest powściągliwe stanowisko Komisji wobec ogólnounijnego stosowania procedury odwrotnego obciążenia – dziwią się europarlamentarzyści z komisji gospodarczej i monetarnej. Ich zdaniem zasada, zgodnie z którą podatek od towarów i usług rozlicza nabywca, powinna zostać rozszerzona na wszystkie transakcje między przedsiębiorcami.
Zostało to zapisane w projekcie sprawozdania „w kierunku ostatecznego systemu VAT i zwalczania oszustw związanych z VAT”. Został on w ubiegłym tygodniu przegłosowany przez inną komisję europejskiego parlamentu – do spraw wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.