Obecnie w sądach powszechnych toczą się 222 sprawy ze skargi pauliańskiej złożonej przez organy podatkowe i celne. W 2015 r. Skarb Państwa wygrał z tego tytułu prawie 8 mln zł.
Fiskus sięga po skargę pauliańską, aby podważyć transakcje, które – w jego mniemaniu – zmierzały wyłącznie do wyzbycia się majątku przez podatkowych dłużników. Urzędnicy dowodzą, że miały one na celu jedynie uniknięcie zapłaty zaległego podatku, czyli pokrzywdzenie wierzyciela – w tym wypadku Skarbu Państwa.
Bezpodstawne wzbogacenie