Organy podatkowe nie powinny chodzić do sądów powszechnych z żądaniem uznania za bezskuteczne transakcji zawieranych przez podatników. RPO złożył właśnie w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.
Rzecznik chce, aby TK stwierdził, że przepis o skardze pauliańskiej jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do dochodzenia należności publicznoprawnych. Czyli w dużej mierze podatków. Fiskus ma wiele innych możliwości dochodzenia zaległości podatkowych – przypomina Adam Bodnar. Jego zdaniem organy podatkowe sięgają po skargę pauliańską, żeby zaradzić własnej bezczynności.
Przeciw nabywcy