Motocykl to też pojazd samochodowy. Nie obejmuje go więc preferencyjne umorzenie – wyjaśnił minister finansów. Tym samym zmienił interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 listopada 2015 r. (nr IBPB-1-1/4511-551/15/WRz). Organ uważał, że w tym przypadku podatnik może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.Zasadniczo taka preferencja jest przewidziana dla firm rozpoczynających działalność oraz małych podatników, czyli takich, których roczne przychody nie przekraczają 1,2 mln euro. Jednorazowa amortyzacja dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.
Dyrektor katowickiej izby uznał, że motocykl zalicza się do innej grupy środków trwałych niż samochody osobowe i może być jednorazowo zamortyzowany.
Nie zgodził się z tym minister finansów i zmienił interpretację. Wskazał, że w definicji samochodu osobowego, zamieszczonej w ustawie o PIT, ustawodawca odesłał do pojęcia pojazdu samochodowego z ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Jest to więc pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyjątkiem ciągnika rolniczego. Minister wyjaśnił, że pojęcie to obejmuje więc także motocykl, który jest pojazdem samochodowym zaopatrzonym w silnik spalinowy. Oznacza to więc, że przepisy ustawy o PIT nie pozwalają na jednorazową amortyzację jednośladu.
Interpretacja zmieniająca ministra finansów z 15 czerwca 2016 r., nr DD9.8220.2.197.2016.KZU.