Resort finansów rozwiał wątpliwości samorządów w kwestii wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego. W publikacji wyjaśnia, że jednostki samorządu terytorialnego będą musiały zastosować nowe przepisy, wynikające z wprowadzenia JPK z uwzględnieniem okresu przejściowego. Jednak część z nich, będzie musiała się pośpieszyć.

Przekazywanie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej ma odbywać się w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy i inne podmioty zobowiązane będą w związku z obowiązkiem podatkowym odpowiednio przekształcić dane przekazywane później fiskusowi. MF wyjaśnia, że każdy z dokumentów opisanych właściwym schematem ma stanowić osobny plik XML.

W jaki sposób samorządy będą musiały przygotować się na JPK? Z interpretacji wynika, że podmioty te będą miały tyle samo czasu co przedsiębiorcy by wdrożyć struktury JPK.

Do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców- wynika z interpretacji resoru. Duże przedsiębiorstwa będą musiały dostosować się do nowych przepisów już od 1 lipca 2016 roku. Ta sama data obowiązywać będzie samorządy, które spełniają kryteria charakteryzujące dużego przedsiębiorcę. Średni i mali przedsiębiorcy będą musieli wdrożyć nowe przepisy odpowiednio od 2017 i 2018 roku.

Źródło: Ministerstwo Finansów