Jak podaje portal skarbowcy.pl dziś na posiedzeniu zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego do spraw Krajowej Administracji Skarbowej przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk oznajmił, że prace nad utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej zostały zawieszone.

Wznowienie prac nastąpi po wakacjach, co potwierdził w rozmowie z DGP minister Kowalczyk.

Według planów Ministerstwa Finansów Krajowa Administracja Skarbowa ma zacząć działać od 1 stycznia 2017 r. Nowa struktura oznaczać będzie ujednolicenie działających dziś Służby Celnej, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Resort finansów liczy na to, że w ten sposób spadną koszty ściągalności podatków (dziś polski fiskus określany jest przez organizacje międzynarodowe jako najdroższy w Europie). Odchudzony (docelowo ze służby ma odejść przynajmniej 10 proc. funkcjonariuszy) i tańszy KAS ma sprawniej ściągać podatki, a to przełożyć ma się na zmniejszenie luki w VAT.

Przeciwko utworzeniu KAS protestują celnicy. Ich zdaniem w ten sposób zlikwidowana zostanie Służba Celna, a tym samym rząd „zarżnie kurę znoszącą złote jaja”. Wielu celników na znak protestu przestało przychodzić do pracy.