Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej będą mieli zbyt łatwy dostęp do broni i do danych podatników – uważa Krajowa Rada Sądownicza.
Swoje uwagi zawarła w opinii do poselskich projektów reformy wprowadzającej KAS. Zakłada ona całkowicie nową strukturę administracji skarbowej, na bazie dzisiejszych izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz izb i urzędów celnych. W zamian miałyby powstać izby administracji skarbowej, którym podlegałyby urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Cel to zwiększenie efektywności skarbówki.
Krajowa Rada Sądownicza uważa jednak, że przepisy w takim kształcie, jak proponowany, będą wkraczać w sferę praw i wolności obywatelskich.