Renta, którą podatnik ma w przyszłości wypłacać w zamian za sprzedaż nieruchomości, nie pomniejsza przychodu ze zbycia – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2008 r. zawarł umowę o rentę w zamian za przeniesienie własności nieruchomości o wartości 480 tys. zł. Zbywca otrzymał 60 tys. zł już przy podpisaniu aktu notarialnego, a kolejne wypłaty miał dostawać od nabywcy dożywotnio, co miesiąc.
W tym samym roku podatnik sprzedał tę nieruchomość za 536 tys. zł.