Czerwiec to gorący czas dla organów zatwierdzających w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Do końca miesiąca powinny one bowiem zatwierdzić roczne sprawozdania finansowe za 2015 r. Dotyczy to oczywiście tych jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zatwierdzenie sprawozdania jest warunkiem do dokonania szeregu czynności z zakresu prawa bilansowego, prawa podatkowego czy prawa handlowego.
Warto, zatem zadbać, aby wszystkie obowiązki związane z tą czynnością były dokonane w sposób prawidłowy. Pozwoli to też uniknąć kierownictwu sankcji wynikających z przepisów m.in. prawa bilansowego czy karnego skarbowego.
Zatwierdzenie jest warunkiem m.in. uznania, iż zarząd spółki wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania dokonuje się przeksięgowania wyniku finansowego, możliwy jest jego podział, a w szczególności wypłata dywidendy dla właścicieli. Jest to też warunek tzw. ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania można dokonać jego publikacji czy złożenia go m.in. w urzędzie skarbowym. Termin dla podatników CIT upływa 10 lipca. Jednak generalna zasada jest taka, że sprawozdanie trzeba wysłać fiskusowi w ciągu 10 dni od zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników.
Na spóźnialskich lub niewypełniających obowiązku wobec fiskusa może być nałożona kara grzywny. Pojawiła się ona w 2015 r. wraz z wejściem w życie art. 80b ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).
Co grozi za niezłożenie sprawozdania do US / Dziennik Gazeta Prawna
Wcześniej przepisy przewidywały tylko kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS. Chodzi o:
grzywnę albo karę ograniczenia wolności nakładaną na podstawie art. 79 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.; dalej: u.r.) lub
grzywnę nakładaną przez sąd rejestrowy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.).
Zatem obecnie podatnicy muszą pamiętać, że sprawozdanie będą składać niezależnie zarówno do rejestru sądowego, jak i do urzędu skarbowego.