Małżonek może odliczyć całą ulgę na dziecko w Polsce, jeśli drugi z małżonków rozliczy ją w innym kraju UE – potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Pytanie zadała kobieta – polska rezydentka podatkowa. W naszym kraju pracowała, rozliczała PIT i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jej współmałżonek za to pracował przez cały rok w Czechach i to tam rozliczał wszystkie daniny. Małżonkowie byli wprawdzie zameldowani w różnych miejscach, ale de facto. Wspólnie też wychowywali dwuletnie dziecko.

Mąż kobiety jako czeski rezydent podatkowy chciał rozliczyć się za 2015 r. w kraju naszego południowego sąsiada. W zeznaniu rocznym planował uwzględnić tamtejszą ulgę na dziecko. Kobieta sądziła, że mimo to będzie mogła skorzystać z podobnej preferencji w Polsce. Uważała, że nie ma mowy o podwójnym korzystaniu z ulgi, skoro w praktyce odliczy ją tylko ona. Mąż skorzysta z preferencji w Czechach, a nie w Polsce – przypominała.

Zgodził się z tym też dyrektor katowickiej izby. Przyznał, że w ustawie o PIT nie ma żadnego zakazu korzystania z ulgi w sytuacji, gdy drugi małżonek rozliczy ją za granicą. Kobieta ma więc prawo rozliczać taką preferencję, o ile spełnia wszystkie dodatkowe warunki o których mowa w art. 27 f ustawy o PIT.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 maja 2016 r., nr IBPB-2-1/4511-203/16/HK