Sąd za przestępstwo skarbowe będzie mógł orzec przepadek majątku przedsiębiorstwa wykorzystanego do procederu, należącego nie tylko do sprawcy, a również do osoby, która nie zachowała ostrożności lub mogła przewidzieć, że tak się stanie.
Tak wynika z publikowanego projektu nowelizacji kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, który zmieni też kodeks karny skarbowy. O projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego konfiskowania majątków przestępców przed jego publikacją pisaliśmy jako pierwsi 23 maja br. (DGP nr 98/2016 „Lustrowanie dobytku gangsterów do pięciu lat wstecz”).
Resort chce wprowadzić zmiany głównie w kodeksie karnym i procedurze karnej. Przy okazji jednak znowelizuje też k.k.s. Z projektu wynika, że przewidziany w nim katalog kar zostanie rozszerzony o przepadek majątku przedsiębiorstwa wykorzystywanego do przestępstwa podatkowego (dziś możliwy jest np. przepadek przedmiotów). Zastosowanie nowej sankcji będzie jednak fakultatywne. Natomiast sąd będzie mógł ją zastosować, jeżeli skaże za przestępstwo skarbowe powodujące uszczuplenie należności publicznej o znacznej wartości. Co istotne, będzie miał do tego prawo nawet, gdy majątek nie będzie własnością sprawcy, a jego właściciel nie zachował wystarczającej ostrożności, przewidywał albo mógł przewidzieć że przedsiębiorstwo może być wykorzystane do popełnienia przestępstwa.