Prowadzenie rejestru ubezpieczonych nie jest zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o tym podatku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która świadczyła usługi odpłatnego prowadzenia rejestru ubezpieczonych. Ewidencjonowała w nim m.in. składki i polisy ubezpieczonych, a także gromadziła informacje dla celów sprawo- zdawczych. Sądziła, że na fakturach nie powinna doliczać VAT, bo spełnione są warunki zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o tym podatku. Przysługuje ono w sytuacji, gdy świadczona usługa stanowi odrębną całość, a do tego jest właściwa i niezbędna dla usługi głównej, w tym wypadku – ubezpieczeniowej.
Spółka argumentowała, że usługa prowadzenia rejestru stanowi odrębną całość, bo można ją zlecić podmiotowi trzeciemu. Jest również właściwa (specyficzna) dla usługi ubezpieczeniowej i niezbędna, bo bez niej nie byłoby możliwe chociażby ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawierania umów.
Reklama
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Uznał, że wykonywane przez spółkę czynności sprowadzają się jedynie do zapewnienia obsługi księgowej i informatycznej. Stwierdził również, że prowadzenie i udostępnianie rejestrów nie ma związku wyłącznie z działalnością w zakresie ubezpieczeń, bo jest charakterystyczne dla wielu innych dziedzin gospodarczych, np. działalności prowadzonej przez banki i inne instytucje finansowe. Podkreślił też, że prowadzenie rejestrów przekłada się jedynie na efektywniejsze prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, a więc nie może być uznane za konieczne i niezbędne do świadczenia tych usług.
WSA w Warszawie podtrzymał stanowisko fiskusa. Orzekł, że świadczona przez spółkę usługa nie spełnia przesłanek z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT i w związku z tym jest opodatkowana według stawki podstawowej 23 proc. Sąd przyznał, że prowadzenie rejestru ubezpieczonych spełnia pierwszą przesłankę z art. 43 ust. 13 ustawy (ma odrębny charakter), ale wskazał, że nie są spełnione pozostałe (nie jest ona niezbędna ani specyficzna dla usług ubezpieczeniowych).
Sędzia Barbara Kołodziejczak-Osetek podkreśliła, że przyjęcie argumentacji spółki stałoby w sprzeczności z zasadą wąskiej wykładni prawa podatkowego dotyczącego zwolnień jako odstępstwa od powszechności opodatkowania.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 24 maja 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 1596/15.