Ustawa zmieniająca określa dwie graniczne daty mające znaczenie dla obowiązku przekazywania danych w formie JPK. Istotne w tym kontekście jest także ustalenie statusu danego podatnika na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Obowiązek przekazywania JPK na żądanie organów podatkowych, zgodnie z dodanym do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) art. 193a będzie dotyczyć podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Pomimo iż przywołany przepis wchodzi w życie 1 lipca 2016 r., nie wszyscy podatnicy będą zobowiązani raportować dane w formacie JPK już od tej daty.
Kto od 1 lipca 2016 r.