Obowiązek dostarczenia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego to całkowita nowość w polskim prawie podatkowym. Mija drugi miesiąc od czasu ogłoszenia struktury logicznej pliku, a działy finansowe i informatyczne dużych przedsiębiorstw, które będą zobowiązane dostarczać plik już od 1 lipca br., pracują pełną parą. Wraz z zaawansowaniem prac rośnie lista wątpliwości. Część z nich rozwiewa Ministerstwo Finansów, z przeważającą większością podatnicy będą jednak musieli poradzić sobie sami.
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Nowe regulacje to również ogromne wyzwanie dla dostawców systemów księgowych. Rosną obawy, czy wszyscy będą w stanie na czas dostarczyć rozwiązania informatyczne dla swoich klientów.
Przypomnijmy, ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649, 2183, 2184) wprowadziła rewolucyjne zmiany dla podatników w zakresie przekazywania organom podatkowym całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.
Dane mają być przekazywane na żądanie organów podatkowych w postaci elektronicznej, odpowiadającej określonej strukturze logicznej (tzw. JPK). Niedługo jednak w związku z kolejną nowelizacją ordynacji podatkowej prawdopodobnie wejdzie w życie również obowiązek przekazywania w postaci odpowiadającej JPK informacji o prowadzonej ewidencji bez dodatkowego wezwania.
Będzie się to odbywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Plik danych to z technologicznego punktu widzenia plik w formacie .xml (oparty na międzynarodowym standardzie OECD SAFT 2.0).
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej, założeniem dla projektowanych zmian jest m.in. usprawnienie kontroli, zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i kosztów funkcjonowania administracji podatkowej, poprawa wyników kontroli, możliwość dokonania wstępnej automatycznej weryfikacji zgodności dowodów księgowych z zapisami ksiąg podatkowych, ułatwienie dla wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz brak wydruków papierowych.
Przekazywanie danych w formie JPK znajdzie zastosowanie m.in. w postępowaniu podatkowym, w kontroli podatkowej oraz w zakresie czynności sprawdzających. Struktury raportowe w ramach JPK obejmują przykładowo księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, faktury VAT i ewidencje zakupu i sprzedaży VAT.
Szacuje się, że dochody Skarbu Państwa w związku z wprowadzeniem JPK wyniosą za 2016 r. od 100 mln zł do 200 mln zł, natomiast za 2017 r. od 200 mln zł do 400 mln zł.
JPK to duże zmiany dla modelu prowadzenia kontroli i sposobu pracy urzędników oraz kolejny krok naprzód fiskusa w ramach projektu e-podatki.
Na samo opracowanie aplikacji dla organów do obsługi JPK, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów planuje się przeznaczyć kwotę około 55 mln. Jak przedsiębiorcy radzą sobie z dostosowaniem swoich systemów informatycznych do nowych wymagań ustawowych i na jakie wątpliwości natrafiają w związku ze stosowaniem nowych przepisów? O tym wszystkim już dziś. Pokazujemy jak sobie poradzić z wdrożeniem JPK.