Obowiązek dostarczenia tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego to całkowita nowość w polskim prawie podatkowym. Mija drugi miesiąc od czasu ogłoszenia struktury logicznej pliku, a działy finansowe i informatyczne dużych przedsiębiorstw, które będą zobowiązane dostarczać plik już od 1 lipca br., pracują pełną parą. Wraz z zaawansowaniem prac rośnie lista wątpliwości. Część z nich rozwiewa Ministerstwo Finansów, z przeważającą większością podatnicy będą jednak musieli poradzić sobie sami.
Nowe regulacje to również ogromne wyzwanie dla dostawców systemów księgowych. Rosną obawy, czy wszyscy będą w stanie na czas dostarczyć rozwiązania informatyczne dla swoich klientów.
Przypomnijmy, ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1649, 2183, 2184) wprowadziła rewolucyjne zmiany dla podatników w zakresie przekazywania organom podatkowym całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.