Tylko duże zagraniczne firmy działające w naszym kraju muszą stosować Jednolity Plik Kontrolny od lipca 2016 r. Innych podmiotów dotyczą takie same okresy przejściowe jak firm z Polski

Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Tym samym duże zagraniczne firmy będą zobowiązane przesyłać dane w formacie JPK już od lipca 2016 r. (w tym będą przesyłać co miesiąc fiskusowi ewidencję VAT). Małe i średnie zagraniczne firmy będą obowiązkowo stosować JPK dopiero od lipca 2018 r., ale równolegle już od stycznia 2017 r. będą musiały przesyłać fiskusowi co miesiąc dane z ewidencji VAT. Podobne terminy dotyczą polskich przedsiębiorców.

Resort rozwiał w ten sposób wątpliwości na które wskazywali niektórzy eksperci podatkowi. Ich zdaniem małe i średnie zagraniczne firmy wcale nie mogły być pewne tego, czy JPK nie stanie się dla nich rzeczywistością już od lipca 2016 r. Kwestii tej nie rozstrzygnięto do tej pory także w wyjaśnieniach publikowanych przez MF. Wskazywano w nich jedynie, że uznanie danego podmiotu za mikroprzedsiębiorcę, małego oraz średniego przedsiębiorcę (od tego zależą terminy stosowania JPK) od jego kwalifikacji jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.