Nie wszyscy wiedzą, że darowiznę na cele krwiodawstwa można odliczyć od podatku, w rocznym rozliczeniu PIT. W tekście wyjaśniamy, jakie są zasady rozliczania i ile wynosi ulga. To ważna informacja, bowiem trwa okres składania deklaracji podatkowych. Czas jest do 30 kwietnia.

Ulga dla krwiodawców. Szczegóły

Kwota darowizny to wynik mnożenia faktycznej ilości oddanej honorowo krwi przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi (lub składnika), czyli przez 130 zł. Taką cenę ustalił minister zdrowia w 2017 r. W związku z tym, wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i jej składników.

Warto zaznaczyć, że łączny limit z różnych darowizn (np. na kult religijny, krwiodawstwo, pożytek publiczny) nie może przekroczyć wartości 6 proc. dochodu.

Ile krwi można oddać w ciągu roku?

Mężczyzna w ciągu roku może oddać 2.7 litra, natomiast kobieta 1.8 litra. W przypadku płytek krwi limit to 12 litrów, a w przypadku osocza 25 litrów.

Dla przykładu: W 2023 oddaliśmy trzykrotnie po 450 ml krwi. 3x 0.450 litra = 1.350 litra. 1.350 litra x 130 zł = 175.50 zł (kwota ulgi).

Ulga dla krwiodawców. Jakie zeznanie złożyć?

Osoba rozliczająca ulgę za krew musi złożyć:


PIT-37 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);

PIT-36 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej
z działalności gospodarczej lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;

PIT-28 - jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)


- z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).


Jakie jeszcze formalności?

Aby skorzystać z ulgi za krew należy udokumentować darowiznę na krwiodawstwo. Dokumentem może być potwierdzenie z jednostki krwiodawstwa o ilości honorowo oddanej krwi. Konieczne jest wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego.

„Rozlicz podatek PIT”