Trwa okres rozliczeń deklaracji podatkowych PIT. Miliony Polaków uzyskują dochody poza granicami kraju. Czy takie osoby muszą też rozliczać się w Polsce? Co oznacza rezydencja podatkowa i ośrodek interesów życiowych lub gospodarczych? Wyjaśniamy.

Kto musi rozliczyć PIT w Polsce?

Wszyscy rezydenci podatkowi w kraju. Czyli te osoby, które przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w ciągu roku, a także te osoby, które posiadają na terenie kraju ośrodek interesów życiowych lub gospodarczych.

Jeśli zastanawiacie się co kryje się pod pojęciem "ośrodek interesów życiowych", to spieszymy z wyjaśnieniem. To wszelkie powiązania rodzinne, ognisko domowe, działalność kulturalna, społeczna lub polityczna. Z kolei ośrodek interesów gospodarczych to w głównej mierze prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Polski. Mogą to też być inne źródła dochodów, takie jak inwestycje, majątek ruchomy i nieruchomy, zaciągnięte kredyty lub posiadanie konta bankowego

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Jeśli zarabiamy pieniądze w innym kraju, to istnieją dwie metody, które pozwalają na uniknięcie lub zmniejszenie podwójnego opodatkowania. Dotyczy to państw, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pełną listę znajdziecie tutaj:

Pierwszą opcją, która pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania lub je zmniejszyć to metoda wyłączenia z progresją, a druga opcja to metoda proporcjonalnego obliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją zwalnia od podatku od dochodu uzyskanego w innym kraju, ale wpływa na wysokość stopy procentowej, która jest niezbędna, aby wyliczyć podatek od dochodu uzyskanego w Polsce. Jeśli nie mamy żadnego dochodu w kraju (opodatkowanego na zasadach skali podatkowej), to nie trzeba składać deklaracji.

Metoda proporcjonalnego obliczenia – w tej sytuacji można odliczyć podatek zapłacony w innym kraju, jednak tylko do wysokości podatku, który przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w innym kraju. Taki sposób rozliczania podatku od dochodów uzyskanych poza Polską stosuje się także w przypadku państw, z którymi kraj nie ma podpisanej stosownej umowy.Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna to wyrównanie, które przysługuje tym osobom, które uzyskują dochód w tych krajach, gdzie obowiązuje metoda proporcjonalnego obliczenia. Wysokość tej ulgi to różnica między wynikami wysokości podatku obliczonego jedną i drugą z wyżej wymienionych metod.

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć z jej tytułu, to 1360 zł. Warto zaznaczyć, że ulga abolicyjna nie przysługuje też od dochodów uzyskanych w tzw. rajach podatkowych (Republika Fidżi, Guam, Kajmany, Republika Palau, Sułtanat Omanu, Republika Trynidadu i Tobago, Samoa Amerykańskie).

„Rozlicz podatek PIT”