Od 15 lutego podatnicy mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT. Na stronie internetowej dostępne są rozliczenia oraz wykaz źródeł, na podstawie których przygotowano dokumenty dla fiskusa. Jak łatwo się rozliczyć? Jak skorzystać z programu Twój e-PIT? Odpowiadamy w artykule.

Jak przekazał resort finansów, od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy będą rozliczać PIT za ubiegły rok. Ministerstwo zachęca do korzystania e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną.

– Z roku na rok nasza usługa cieszy się coraz większym zainteresowaniem podatników. W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6 proc. złożyli w wersji papierowej. Dla porównania w 2018 r. za pośrednictwem usługi Twój e-PIT trafiło do nas niecałe 7 mln zeznań, a 20 proc. deklaracji podatnicy złożyli papierowo – mówił podczas konferencji prasowej szef KAS Marcin Łoboda.

W rozliczeniu rocznym za 2023 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych) oraz osoby fizyczne, osiągające przychody z najmu, działalności gospodarczej lub działy specjalne produkcji rolnej, rozliczające się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L.

Jakie PIT-y można rozliczyć?

Jak informuje MF, w usłudze Twój e-PIT można złożyć następujące zeznania podatkowe:

 • zeznania PIT-37 – dla osób, które uzyskały przychody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, z emerytur i rent,
 • zeznania PIT-38 – dla osób, które uzyskały przychody kapitałowe,
 • zeznania PIT-28 – dla osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, i tu nowość od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
 • zeznania PIT-36 – dla osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, i tu nowość od rozliczeń za 2023 rok również z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych,
 • zeznania PIT-36L – nowość od rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
 • oświadczenia PIT-OP – dla osób, które osiągnęły jedynie przychody z tytułu rent i emerytur na podstawie jednego dokumentu PIT-40A,
 • informację PIT-DZ – dla osób, które mogą skorzystać z ulgi dla rodzin 4+; w tym roku dane dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi.

Usługa dostępna jest dla podatników przez e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej.

Jak rozliczyć się przez Twój e-PIT

Aby skorzystać z usługi Twój e-PIT należy zalogować się za pośrednictwem portalu login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną czy aplikację mObywatel. Do samej usługi Twój e-PIT można również dostać się, podając swoje dane podatkowe.

Ministerstwo Finansów zaleca korzystanie z usługi Twój e-PIT za pomocą przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge w wersjach 121 i wcześniejszych oraz Opera 106 i wcześniejszych.

Jakie dane są udostępniane w usłudze Twój e-PIT?

Jak podaje resort, zeznania podatkowe udostępnione w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

I tak, w PIT-37 prezentowane są: dane wynikające z informacji od pracodawców/płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, prezentujemy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe, numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata), informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki skorzystania z niej w zeznaniu za 2023 rok, numer KRS organizacji pożytku publicznego wskazany w rozliczeniu za poprzedni rok (pod warunkiem, że w tym roku wskazana OPP nadal spełnia warunki do otrzymywania 1,5 proc. podatku).

W PIT-38 prezentowane są natomiast dane z informacji PIT-8C przesłane przez płatników, strata wykazana w zeznaniu PIT-38 za rok poprzedni, numer rachunku bankowego oraz numer KRS.

W PIT 28 prezentowana jest: kwota ryczałtu wpłaconego na konto urzędu skarbowego oraz numer rachunku bankowego oraz numer KRS OPP. Jednak podatnik powinien sam uzupełnić w PIT-38 następujące dane:

 • przychody z działalności gospodarczej, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz kwoty ryczałtu należnego,
 • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
 • przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
 • możesz również uzupełnić: ulgi i odliczenia, z których możesz skorzystać, np. z odliczenia darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, termomodernizację, czy wpłat na IKZE lub odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych.

W PIT-36 prezentowane są dane z informacji przesłanych przez płatników, w tym m.in. informacje o przychodach zwolnionych tj. z tytułu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, prezentujemy też kwotę pobranych przez płatnika składek na związki zawodowe, kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacone na konto urzędu skarbowego, informacje o ulgach na dzieci wykazanych w zeznaniu za poprzedni rok, o ile spełnione są warunki do skorzystania z niej w zeznaniu za 2023 rok, numer rachunku bankowego (gdy z zeznania wynika nadpłata).

Czy Twój e-PIT jest obowiązkowy? Czy można złożyć korektę?

Nie ma konieczności rozliczenia się z fiskusem przez usługę Twój e-PIT. Zeznanie podatkowe można złożyć w dowolnej formie.

"Za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT możesz złożyć korektę wszystkich zeznań, bez względu na to, czy pierwotną wersję zeznania złożyłeś w usłudze Twój e-PIT, czy też w innej formie. Pamiętaj, że za lata 2018-2022 nie było w usłudze Twój e-PIT możliwości złożenia zeznań z działalności gospodarczej, więc nie będziesz mógł też złożyć korekty zeznań za te lata, jeśli takie przychody (z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej) wykazałeś" - informuje ministerstwo.

Czy trzeba zaakceptować zeznanie w usłudze Twój e-PIT?

Jak informuje resort, jeśli do 30 kwietnia 2024 roku podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci przygotowanego zeznania albo nie rozliczy się w inny sposób (papierowo lub elektronicznie), to przygotowany PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany i złożony.

W usłudze Twój e-PIT nie są automatycznie akceptowane:

 • zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L oraz informacja PIT-DZ,
 • zeznania, które odrzuciłeś w usłudze,
 • zeznania, w których wykazane są wyłącznie przychody zwolnione (np. ulga dla młodych, ulga dla pracujących seniorów, ulga na powrót, czy też ulga dla rodzin 4+),
 • zapisane „kopie robocze”.

Twój e-PIT dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Resort finansów wprowadził trzy nowe rozwiązania:

 • PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,
 • PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
 • PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

– Dążymy do tego, żeby serwis e-Urząd Skarbowy stał się jednym z podstawowych kanałów komunikacji podatników z urzędem skarbowym. Jednym z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie profesjonalnej, przyjaznej i łatwo dostępnej obsługi podczas załatwiania spraw podatkowych. Podatnicy oczekują od nas nowoczesnych usług, a odpowiedzią na to jest m.in. e-Urząd Skarbowy – mówi przekazała zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

Sprawdź, jak łatwo rozliczyć PIT