Przychód powstaje z chwilą ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizacyjnego, a nie z chwilą jego rozwiązania i zaliczenia do pozostałych przychodów operacyjnych – orzekł NSA.
Wątpliwości dotyczyły art. 12 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT. Zgodnie z nim przychodem jest równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów podatkowych, jeżeli ustaną przyczyny, dla których dokonano tych odpisów.
Chodziło o spółkę, która wykonała roboty budowlane na rzecz spółdzielni, wystawiła fakturę i ujęła przychód. Problem polegał na tym, że spółdzielnia nie miała jej jak zapłacić. Spółka uprawdopodobniła nieściągalność wierzytelności i utworzony w związku z tym odpis aktualizujący zaliczyła do kosztów podatkowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o CIT).