Odszkodowanie za mienie spółki zniszczone w powodzi na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest opodatkowane – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła firmy produkującej części do pojazdów samochodowych i motocyklowych i prowadzącej działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Na wypadek zdarzeń losowych ubezpieczono mienie znajdujące się na terenie strefy i służące wykonywaniu działalności zwolnionej z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Dzięki temu po powodzi zakład ubezpieczeń wypłacił firmie odszkodowanie za zniszczenia budynku zakładu, oczyszczalni ścieków, stacji transformatorowej oraz innego majątku trwałego i obrotowego.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy wypłacone pieniądze są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.
Spółka uważała, że nie zapłaci CIT od otrzymanego odszkodowania. Wskazywała, że art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT zwalnia z podatku dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia. Argumentowała, że nie wynika z niego wcale, by zwolnienie miało dotyczyć wyłącznie przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług wskazanych w zezwoleniu. Sądziła, że obejmuje ono także odszkodowania za straty w mieniu służącym wykonywaniu działalności zwolnionej z CIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu się z tym nie zgodził. Przypomniał, że zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechnego opodatkowania i trzeba je interpretować ściśle. Stwierdził, że odszkodowanie to co innego niż przychód z działalności gospodarczej i że tylko on jest zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zgodził się z fiskusem. Stwierdził, że odszkodowanie nie jest następstwem działalności produkcyjnej, handlowej ani usługowej w zakresie wyrobów i usług wytworzonych w strefie i w związku z tym nie jest objęte zwolnieniem.
Tak samo orzekł NSA. Sędzia Krzysztof Winiarski wyjaśnił, że w przeciwnym razie doszłoby do nieuprawnionego rozszerzenia zwolnienia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 763/14