Wielu Polaków, którzy w ostatnich latach pracowali w innych krajach UE, nie zarobiło więcej, niż wynosi tamtejsza kwota wolna od podatku. To oznacza, że wciąż mogą odzyskać zaliczki na PIT wpłacone przez zagranicznego pracodawcę.
Wysokość sum możliwych do zwrotu policzyła firma doradcza Euro-tax. Uwzględniła to, że w poszczególnych krajach Unii pracownicy mogą odzyskać nadpłacony podatek za różne okresy, np. w Belgii maksymalnie za trzy lata, w Wielkiej Brytanii – za pięć.
ikona lupy />
Zwrot zagranicznego podatku w liczbach / Dziennik Gazeta Prawna
Z raportu Euro-tax wynika, że w sześciu wybranych krajach (Holandii, Belgii, Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii) nasi rodacy mogą odzyskać od fiskusa równowartość 11,2 mld zł. Firma obliczyła też przeciętne kwoty zwrotu PIT. Najwięcej nasi rodacy odzyskują w Austrii – równowartość 3728 zł, a najmniej w Holandii – równowartość 1769 zł (patrz infografika).
Euro-tax oparł wyliczenia na szacunkach Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wielkości emigracji czasowej. Założył, że 70 proc. emigrantów podejmuje za granicą pracę zarobkową.