Fundacja, która wybuduje dom dziecka i nieodpłatnie przekaże go powiatowi, nie odejmie podatku zapłaconego w cenie zakupów inwestycyjnych, nawet jeśli za zgodą nowego właściciela odpłatnie wynajmie kilka pokoi – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o fundację prowadzącą działalność pożytku publicznego, która przeznaczyła swoje dochody na budowę domu dziecka. Były to dochody z dotacji, darowizn, 1 proc. PIT, spadków i zapisów, wpływów z aukcji i zbiórek publicznych. Inwestycja była prowadzona na gruncie należącym do starostwa powiatowego. Po zakończeniu budowy fundacja przekazała nieodpłatnie dom dziecka powiatowi, a ten prowadził tam placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Obie strony ustaliły jednak między sobą, że fundacja będzie wykorzystywać część budynku na cele odpłatnej działalności pożytku publicznego. Chodziło o krótkoterminowy wynajem pokoi rodzicom będącym w trakcie procesu adopcyjnego lub rodzicom, których dzieci znajdują się w domu dziecka.
Spór z fiskusem dotyczył możliwości odliczenia przez fundację podatku naliczonego przy realizacji inwestycji.
Reklama
Fundacja uważała, że będzie miała prawo odjąć cały VAT od zakupów związanych z inwestycją ze względu na to, że prowadzony przez nią wynajem powierzchni mieszkalnej będzie opodatkowany.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie się z tym nie zgodził. Stwierdził, że wydatki poniesione przez fundację na budowę domu dziecka mają związek wyłącznie z czynnościami nieopodatkowanymi. Zwrócił uwagę na to, że po wybudowaniu domu dziecka fundacja przekazała go nieodpłatnie powiatowi, a więc wykonała czynność nieopodatkowaną. Tym samym przestała być właścicielem wybudowanej nieruchomości.
Z tego też powodu organ uznał, że odpłatne udostępnianie pokoi przez fundację nie daje jej prawa do odliczenia. Prowadzi ona bowiem tę działalność w budynku, który nie jest już jej własnością.
– Z art. 86 ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie podatnikowi, który wybudował nieruchomość, a następnie wykorzystuje ją do prowadzenia działalności opodatkowanej – stwierdził fiskus.
Ze stanowiskiem dyrektora zgodziły się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie orzekły, że w tej sprawie nie zachodzi związek, który uzasadniałby prawo do odliczenia VAT.
Na marginesie NSA dodał, że inaczej jest, gdy gmina przekazuje inwestycję zakładowi budżetowemu. Wówczas bowiem jest to ten sam podatnik. W tej sprawie jednak mamy do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami – podkreślił sąd.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 5 maja 2016 r., sygn. akt I FSK 1651/14