Nabywca nie płaci 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy kupowany samochód znajduje się poza terytorium naszego kraju i tam zawierana jest również umowa – potwierdził dyrektor katowickiej izby.

Polecany produkt: Podatki 2016 cz 1 i cz 2>>>

W takim wypadku nie ma znaczenia, że obie strony umowy to obywatele Polski.
Pytanie zadał podatnik, który kupił w Czechach samochód zarejestrowany w Polsce. Umowę zawarł podczas przeprowadzanej jazdy próbnej. Zakup udokumentował nagraniem filmu, zachował też paragony fiskalne ze stacji benzynowej.
Reklama
Sądził, że to wystarczy, aby nie musieć płacić 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 4 i art. 7 ustawy o PCC (Dz.U. z 2016 r. poz. 223). Nie ma znaczenia, że sprzedawca to obywatel naszego kraju – uważał podatnik.
Twierdził, że taki obowiązek ciążyłby na nim tylko wtedy, gdyby zawarł on umowę w Polsce albo tu znajdowałby się kupowany samochód. Wskazywał, że taki wniosek płynie z art. 1 ust. 4 ustawy. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się z tą argumentacją. Przyznał, że w świetle ustawy podatnik zapłaciłby 2-proc. PCC tylko wtedy, gdyby w chwili zawarcia umowy pojazd znajdował się na terytorium naszego kraju, bądź tu zostałaby ona podpisana. Jeśli oba te warunki nie są spełnione, to nie ma znaczenia, że stronami umowy byli obywatele polscy. W konsekwencji kupujący nie zapłaci 2-proc. daniny – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 kwietnia 2016 r., nr IBPB-2-1/4514-112/16/DP