Pełnomocnika ogólnego, który zajmie się wszelkimi sprawami podatnika, trzeba będzie zgłosić na urzędowym wzorze PPO-1. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, w którym określiło ten formularz.
Możliwość ustanawiania pełnomocnictwa ogólnego pojawi się od lipca 2016 r. wraz z wejściem w życie przepisów nowelizacji ordynacji podatkowej w tym zakresie. Będzie ono mogło być zgłaszane wyłącznie elektronicznie do utworzonego specjalnie w tym celu Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych w Sprawach. Takim pełnomocnikiem może być każdy, np. członek rodziny, a niekoniecznie profesjonalista, czyli adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy. Na formularzu podatnik będzie mógł zezwolić na udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) bądź wyłączyć taką możliwość.
Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, istotnym elementem pełnomocnictwa będzie podpis (pola 31 i 118 wzoru formularza). Konieczny w tym przypadku będzie podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Tak samo będzie w przypadku formularza (OPO-1) tj. zawiadomieniu o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego.
Reklama
Oba formularze zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Od początku tego roku funkcjonują już wzory formularzy w pełnomocnictwach szczególnych.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa – opublikowany