Szczególnie alarmująco wyglądają dane dotyczące wielkich firm (z majątkiem wartym powyżej 10 mln dolarów). Ponad 42,3 proc. spośród takich podmiotów nie wykazało żadnych przychodów w 2012 r. – wynika z raportu. Daniny nie zapłaciło też blisko 20 proc. firm, które przychody wykazały. Wykorzystywały różnego rodzaju ulgi, odliczenia i rozliczały stratę powstałą w poprzednich latach.