Banki nie powinny potrącać zaliczek na PIT od przekazywanych do Polski zagranicznych zasiłków, jeżeli w naszym kraju byłyby one również zwolnione z daniny.
W praktyce chodzi najczęściej o zasiłki: zdrowotne, pogrzebowe i rodzinne, otrzymywane przez podatników wracających z czasowej emigracji zarobkowej. Zasadniczo, zgodnie z międzynarodowymi umowami o unikaniu opodatkowania, takie świadczenia są opodatkowane w kraju zamieszkania podatnika. Z tego powodu banki, które przekazują je do Polski, uważają, że należy się podatek dochodowy od osób fizycznych. Okazuje się jednak, że niesłusznie. Potwierdza to wiele interpretacji indywidualnych.
Niedawno jedna z nich – z 21 sierpnia 2015 r. (nr IBPB-2-1/4511-194/15/DP) – dotyczyła Polaka, który wrócił do kraju z Wielkiej Brytanii. Jego stan zdrowia uniemożliwiał mu jakąkolwiek dalszą pracę. Będąc jednak zatrudniony za granicą, nabył on prawo do angielskiego zasiłku zdrowotnego. Bank, przekazując mu to świadczenie do Polski, potrącał zaliczkę na PIT.
Mężczyzna to zakwestionował. Wskazał, że zasiłek, mimo że wypłacany na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, powinien być zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 polskiej ustawy o PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przyznał mu rację. Potwierdził, że bank nie powinien potrącać zaliczek, bo generalnie takie świadczenia są zwolnione z PIT.
Równie korzystną odpowiedź otrzymał 7 czerwca 2013 r. od dyrektora łódzkiej izby mężczyzna, który otrzymywał zasiłek pogrzebowy po zmarłej żonie (nr IPTPB2/415-213/13-4/KSM).
Banki nie powinny również pobierać podatku od jednorazowego brytyjskiego zasiłku żałobnego, co potwierdza pismo dyrektora IS w Katowicach z 27 lipca 2015 r. (nr IBPB-2-1/4511-81/15/BJ).
Inne zasiłki
Równie korzystne stanowisko zajęli: dyrektor łódzkiej IS w sprawie zwolnienia z PIT zagranicznych zasiłków zdrowotnych (interpretacja z 11 maja 2015 r., nr IPTPB2/4511-41/15-4/MP) oraz dyrektor poznańskiej IS w kwestii zwolnienia z opodatkowania brytyjskiego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy (interpretacja z 12 września 2014 r., nr ILPB2/415-660/14-4/WM). W tej drugiej sprawie bank uznał – niesłusznie – że jest to zagraniczna renta.
Korzystną wykładnię otrzymały także wdowy uprawnione do zasiłków pogrzebowych po małżonkach pracujących na stałe w Anglii (interpretacje: dyrektora IS w Łodzi z 3 sierpnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-323/15-2/MP, oraz dyrektora IS w Katowicach z 27 lipca 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-82/15/BJ). Oba pisma potwierdzają, że banki niesłusznie potrącały zaliczkę na PIT. Tak samo nie powinny pobierać podatku od jednorazowego brytyjskiego zasiłku żałobnego (nr IBPB-2-1/4511-81/15/BJ).
Nie tylko w Anglii
Problemy nie dotyczą tylko zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. W interpretacji z 26 maja 2015 r. (nr IPTPB2/4511-110/15-6/MP) dyrektor IS w Łodzi potwierdził, że wolny od daniny jest włoski zasiłek żałobny. To samo dotyczy świadczenia żałobnego z Irlandii, co wynika z pisma dyrektora IS w Bydgoszczy z 11 lipca 2014 r. (nr ITPB2/415-413/14/RS).
Nie są opodatkowane również małżeńskie zasiłki z USA, o czym dyrektor katowickiej izby przypomniał 11 grudnia 2014 r. (nr IBPBII/2/415-952/14/NG), a dyrektor IS w Bydgoszczy – w piśmie z 26 czerwca 2014 r. (nr ITPB2/415-335/14/RS).
Wspomniane interpretacje dotyczą zasiłków, a nie świadczeń emerytalno-rentowych.