- Obniżka VAT? Najpierw musimy odbudować dochody podatkowe. Przez kilka miesięcy nie da się tego zrobić. Nie da się odwrócić procesów, które trwały 8 lat.

Czy rozstrzygnięta jest już sprawa wielkości stawek VAT w przyszłym roku? Zgodnie z ustawą mają one zostać obniżone o punkt procentowy.

Raczej w przyszłym roku nie będzie powrotu do niższych stawek. Nie zarekomenduję takiego rozwiązania.

A skutki polityczne? Rząd będzie musiał przedstawić projekt nowelizacji ustawy o VAT

Będzie cała nowela dotycząca VAT, m.in. podwyższająca próg obrotów dla obligatoryjnego VAT. W tym samym projekcie może się też znaleźć zapis o stawkach.

PiS krytykowało PO za podwyższanie VAT, a w kampanii obiecywało jego obniżkę.

Najpierw musimy odbudować dochody podatkowe. Przez kilka miesięcy nie da się tego zrobić. Nie da się odwrócić procesów, które trwały 8 lat.

Cały wywiad z ministrem finansów Pawłem Szałamachą w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.