- Obniżka VAT? Najpierw musimy odbudować dochody podatkowe. Przez kilka miesięcy nie da się tego zrobić. Nie da się odwrócić procesów, które trwały 8 lat.

Czy rozstrzygnięta jest już sprawa wielkości stawek VAT w przyszłym roku? Zgodnie z ustawą mają one zostać obniżone o punkt procentowy.

Raczej w przyszłym roku nie będzie powrotu do niższych stawek. Nie zarekomenduję takiego rozwiązania.