W rocznym PIT można uwzględnić wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań i domów. Muszą być tylko związane z potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności.
Czy przebudowa łazienki pozwala na odliczenie
Pan Karol porusza się na wózku inwalidzkim. W zeszłym roku dostosował łazienkę do swoich potrzeb, czyli m.in. zainstalował w niej brodzik z kabiną prysznicową oraz położył terakotę antypoślizgową. Czy te wydatki można odliczyć w PIT za 2015 r.?
TAK
W ramach ulgi podatkowej można odliczyć wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W przypadku czytelnika za adaptację można uznać nie tylko położenie terakoty antypoślizgowej, likwidację wanny i zainstalowanie brodzika z panelem prysznicowym oraz siedziskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale też założenie wiszącego sedesu oraz umywalki bez nogi umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem, a także montaż wszelkiego rodzaju uchwytów lub drzwi przesuwnych.
W tej kwestii wielokrotnie wypowiadały się organy podatkowe, np. dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 9 listopada 2015 r. (nr IPTPB2/4511-468/15-4/KK). Co ciekawe, w tym przypadku pozytywnie odniósł się do odliczenia kosztów związanych z wymianą glazury. Podatnik we wniosku o interpretację tłumaczył, że chciałby dokonać wymiany wanny na kabinę prysznicową z brodzikiem i ze specjalnym siedziskiem dla osób niepełnosprawnych, a co się z tym wiąże wymiany glazury i terakoty, ponieważ przy dokonywaniu zmian dojdzie do uszkodzenia płytek ściennych i podłogowych.
Wcześniej ten sam dyrektor (w interpretacji indywidualnej z 28 marca 2013 r., nr IPTPB2/415-35/13-2/AK) twierdził, że jeżeli np. w trakcie adaptacji łazienki niepełnosprawny wymieni również glazurę, to związane z tym wydatki nie mogą być rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Obecnie ta ostatnia interpretacja nie figuruje w bazie Ministerstwa Finansów (sip.mf.gov.pl). Mogła więc zostać uchylona.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy likwidacja barier w domu to adaptacja
Pan Wojciech ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko z autyzmem, wymagające ciągłej opieki. Syn jest nadpobudliwy i biega po przedpokoju ze wzrokiem skierowanym w podłogę, a do tego ma słabą koordynację. Narażony jest więc na kontuzje. Czy w związku z tym wydatki na remont przedpokoju, który pozwoli wyeliminować zagrożenia związane z niepełnosprawnością dziecka, czytelnik może uwzględnić w rocznym PIT?
TAK
Dochód mogą pomniejszyć wydatki, które dotyczą adaptacji i wyposażenia lokalu (budynku) mieszkalnego. Warunkiem jest to, że muszą one ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie, w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Dlatego też w przypadku każdego niepełnosprawnego wydatki na adaptację i wyposażenie mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać jego indywidualne potrzeby. I tak jest w przypadku syna naszego czytelnika. Podobną sprawę rozpatrywał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 marca 2016 r. (nr ILPB2/4511-1-1233/15-2/MK). W tym przypadku chodziło jednak o remont kuchni. Organ pozwolił m.in. na odliczenie wydatków na:
wposzerzenie drzwi wejściowych do kuchni i zamontowanie drzwi przesuwnych z uchwytami wewnętrznymi bez wystających klamek, eliminujące ryzyko uderzenia przy przemieszczaniu się w korytarzu wzdłuż kuchni,
wwymianę mebli kuchennych na takie, które mają szuflady z powolnym domknięciem, co ogranicza ryzyko przytrzaśnięcia palców i ewentualne wyszarpnięcie szuflady na podłogę,
wzamontowanie piekarnika wyposażonego w tzw. zimną szybę wykluczającą ryzyko poparzenia,
wwymianę płyty ceramicznej na indukcyjną z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci oraz szybko stygnącą powierzchnią wraz z wizualizacją gorących powierzchni, zmniejszającą do minimum ryzyko poparzenia.
Dyrektor IS uznał, że stanowią one zarówno wydatki na przystosowanie mieszkania, jak i jego wyposażenie odpowiadające potrzebom wynikającym z niepełnosprawności dziecka podatnika. Przyznał, że zmiany w kuchni pozwoliły ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu wynikające z jego nieświadomości istniejących zagrożeń.
Oczywiście podstawowym warunkiem odliczenia dla pana Wojciecha jest określenie podstawowych warunków dla skorzystania z ulgi. Przede wszystkim syn musi mieć orzeczoną niepełnosprawność. To oznacza, że powinien posiadać:
worzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
wdecyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo
worzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.
Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika to taka, której roczne dochody nie przekraczają 9120 zł. Musi być dla odliczającego: współmałżonkiem, dzieckiem własnym bądź przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy ocieplanie domu uwzględnię w rozliczeniu
Czytelnik ma orzeczoną niepełnosprawność. Czy ocieplanie budynku jest wydatkiem na adaptację, który można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
NIE
Trudno w tym przypadku mówić o adaptacji mieszkania dostosowanej do rodzaju niepełnosprawności czytelnika, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Potwierdza to interpretacja dyrektora izby skarbowej w Poznaniu z 18 lutego 2016 r. (nr ILPB2/4511-1-1160/15-5/WM). Stwierdził w niej, że brak ocieplenia domu jest uciążliwy dla każdej osoby mieszkającej w podobnych warunkach. Z kolei prace związane z dociepleniem budynku są podyktowane w każdym przypadku potrzebą remontu i modernizacji nieruchomości bez względu na to, kim są jej mieszkańcy. A skoro tak, to brak jest podstaw do odliczenia wydatków.
Analogiczna sytuacja ma miejsce przy urządzeniach, które mogą być uwzględnione w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przykładowo, jeżeli niepełnosprawny, który ma problem z mówieniem, kupi telefon komórkowy, który nie jest indywidualnie przystosowany dla niego, nie może odliczyć wydatków.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy wolno odliczyć wydatki na budowę chodnika
Pani Katarzyna korzysta z wózka inwalidzkiego. Aby ułatwić sobie poruszanie się, położyła w zeszłym roku chodnik. Czy może te koszty odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
NIE
Przepisy pozwalają odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W wydawanych interpretacjach organy podatkowe twierdzą, że teren niezwiązany integralnie z domem, np. podjazd, chodnik, podwórko są odrębnymi od niego obiektami. Dlatego nie można stwierdzić, że położenie chodnika przed domem to adaptacja budynku mieszkalnego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Dlatego wydatki, o których mówi pani Katarzyna, nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Inaczej byłoby, gdyby czytelniczka poniosła np. wydatki na likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poszerzenie drzwi, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).