Kto kilka miesięcy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej uruchomi nową, może zmienić formę rozliczenia z fiskusem ze skali podatkowej na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nawet gdyby profil działania był podobny – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który od 14 listopada 2022 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Od dochodów płacił PIT według skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.). Przeważająca część wykonywanych przez niego usług była sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod pozycją 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz inne.

Z kolei wykonywane przez niego usługi pomocnicze były sklasyfikowane pod pozycjami PKD: 43.99.Z, 43.39.Z, 43.34.Z, 43.33.Z, 43.32.Z, 43.31.Z, 43.29.Z, 43.22.Z, 43.21.Z.

19 maja br. podatnik zamknął firmę, a dzień później została ona wykreślona z rejestru.

1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorca założył nową działalność gospodarczą, o tym samym profilu co poprzednia. Nieznacznie zmienił się tylko zakres wykonywanej działalności pomocniczej.

Tym razem jednak przedsiębiorca planował wybrać inną formę opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W chwili, w której wystąpił o interpretację indywidualną, nie uzyskał jeszcze przychodów z nowo uruchomionej działalności.

Był przekonany, że może wybrać ryczałt, a na poparcie swojego stanowiska przywołał interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z 2 września 2015 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-263/15/WRz) i z 31 maja 2016 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-169/WRz).

Pierwsza z nich dotyczyła podatnika, który uruchomił firmę o całkowicie innym profilu działalności niż profil poprzedniej (zmienił ośrodek szkolenia kierowców na działalność handlową).

Natomiast drugą interpretację otrzymał przedsiębiorca, którego nowa firma działała zasadniczo w podobnym zakresie co poprzednia. Podatnikowi zależało natomiast na zmianie formy opodatkowania – na 19-proc. liniowy PIT.

Obie interpretacje były korzystne dla podatników. Potwierdzały, że można w tym samym roku podatkowym otworzyć nową działalność gospodarczą i wybrać inną formę opodatkowania.

W najnowszej interpretacji dyrektor KIS był tego samego zdania. Wyjaśnił, że skoro przedsiębiorca skutecznie powiadomił fiskusa o likwidacji poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej, to otwierając nową firmę, zyska status podatnika rozpoczynającego działalność. Żaden przepis ustawy o PIT ani ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.) nie zabrania w takiej sytuacji wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – stwierdził dyrektor KIS.

Wyjaśnił, że przedsiębiorca powinien w tym celu złożyć oświadczenie w urzędzie skarbowym do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyska pierwszy przychód, albo do końca roku, jeżeli pierwszy przychód uzyska w grudniu.©℗