PODATKI Tylko ten, kto faktycznie zajmuje się potomstwem, skorzysta w całości z ulgi prorodzinnej – potwierdza katowicka izba. Według ekspertów to duża zmiana u fiskusa
Chodzi o sytuację, w której rodzice rozwiedli się, dzieci pozostały przy jednym z nich, ale drugi nie został przez sąd pozbawiony praw do opieki nad nimi. Jednocześnie byłym małżonkom przysługuje prawo do pomniejszenia podatku o ulgę prorodzinną (chodzi nawet o kilka tysięcy złotych, a kwota zależy od liczby wychowywanych potomków). Jeśli rozwiedzeni rodzice nie ustalą, w jakiej proporcji chcą ją odliczać, to urzędnicy przyjmują, że należy z niej korzystać po połowie. Do tej pory najczęściej nie zwracali uwagi na to, który z rodziców faktycznie zajmował się dzieckiem, a na ich decyzję wpływało to, że oboje nadal mieli prawa rodzicielskie. Skutkiem tego troskliwa matka bądź ojciec, który chciał odliczyć całą kwotę preferencji, musieli liczyć na wygraną w sądach administracyjnych.
Wykonywanie, nie posiadanie