Wystarczy mieć więcej niż 25 proc. udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej, żeby musieć płacić w Polsce 19 proc. PIT od jej dochodów – uznał dyrektor warszawskiej izby.
Potwierdził w ten sposób stanowisko zaprezentowane m.in. w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 14 października 2015 r. (sygn. akt I SA/Bd 622/15). Sąd orzekł w nim, że jeżeli polski podatnik ma certyfikaty (co najmniej 25 proc.) zamkniętego funduszu inwestycyjnego (FIZ), a FIZ ma udziały w spółce cypryjskiej, to podatnik również, pośrednio, ma w niej udziały. Dotyczą go więc przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych i obowiązek zapłaty 19 proc. podatku dochodowego w Polsce.
Podobną sytuację rozpatrzył dyrektor warszawskiej izby. Pytanie zadała kobieta, która dopiero rozważała rozpoczęcie działalności gospodarczej. Chciała wraz z członkami rodziny założyć spółkę osobową. Nowy podmiot miał zająć się inwestowaniem w zagraniczne spółki kapitałowe. Spółka osobowa miałaby w nich bezpośrednio udziały.
Kobieta sądziła, że w takiej sytuacji nie ma mowy o podatku od zagranicznych dochodów. Uważała, że w świetle art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT miałaby taki obowiązek tylko wtedy, gdyby samodzielnie miała udziały w kapitale zagranicznego podmiotu i prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących prawo do uczestniczenia w zysku.
Dyrektor warszawskiej izby zwrócił uwagę na inny przepis – art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o PIT. Wynika z niego, że przepisy o CFC dotyczą także zagranicznych spółek, w których podatnik ma bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 proc. praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących bądź 25 proc. udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.
Ustawodawca celowo tak szeroko określił przepisy, aby obejmowały one więcej przypadków niż wskazane przez pytającą – stwierdził dyrektor warszawskiej izby.
Skoro zatem kobieta miałaby posiadać pośrednio udziały w zagranicznym podmiocie, to od jego dochodu musiałaby płacić w Polsce 19-proc. podatek – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lutego 2016 r., nr IPPB1/4511-4/16-2/MT.