Podmiot, który rozszerzy działalność na preferencyjnie opodatkowane regiony Hiszpanii bądź Portugalii, i tak nie uniknie przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych – wyjaśniła rzecznik prasowy ministra finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
To oznacza, że dochody takich spółek są od 2015 r. opodatkowane w Polsce według stawki 19 proc. CIT, z prawem do odliczenia kwoty podatku zapłaconego za granicą.
Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC) to taka, która spełnia warunki wymienione w art. 30f ustawy o PIT i art. 24a ustawy o CIT. Jednym z nich jest ten, aby co najmniej jeden z rodzajów przychodów osiąganych przez CFC za granicą był opodatkowany tam według stawki niższej o co najmniej 25 proc. od polskiego CIT. Zagraniczny podatek musi być zatem niższy niż od 14,25 proc. Wielu podatników sądzi, że przepisom o CFC nie podlega spółka założona na Wyspach Kanaryjskich lub na Maderze. Wprawdzie na Kanarach stawka CIT wynosi tylko 4 proc., a na Maderze 5 proc., ale – jak wskazują podatnicy – wyspy te są odpowiednią częścią Hiszpanii i Portugalii, a w obu tych państwach stawka CIT jest wyższa niż w Polsce i wynosi 28 proc. w Hiszpanii i 21 proc. w Portugalii.
Zdaniem MF takie stanowisko jest niewłaściwe. Liczy się bowiem to, według jakiej stawki spółki faktycznie płacą podatek, a ten na Kanarach i Maderze jest dużo niższy niż w Polsce. – Stawką, o której mowa w regulacjach CFC, jest ta, według której opodatkowane są przychody zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeśli dzięki przyznanym preferencjom wynosi ona 4 bądź 5 proc., to warunek dotyczący niskiej stawki podatku jest spełniony – wyjaśniła Wiesława Dróżdż, rzecznika ministra finansów.
Inna sytuacja występuje na Malcie, gdzie nominalna stawka podatku od dochodów firm wynosi aż 35 proc. Jednak w praktyce, dzięki mechanizmowi refundacji, może być ona efektywnie zmniejszona nawet o 6/7. Ciągle jednak co do zasady spółka zlokalizowana na Malcie nie powinna być uznana za CFC. Wyjątkami są np. tamtejsze fundusze inwestycyjne. Potwierdza to np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 lutego 2015 r., nr IPPB2/415-899/14-3/AS.