Lokatorzy, którzy korzystają z części wspólnej ponad swój udział, płacą z tego tytułu PIT od nieodpłatnych świadczeń – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.

Dodał, że wspólnota mieszkaniowa, która im na to pozwala, powinna do końca lutego wystawić i przesłać lokatorom oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-8C i wykazać w niej wysokość jego przychodu.

Chodziło o wspólnotę, której członkowie wyznaczyli miejsca postojowe na gruncie stanowiącym część wspólną. Miejsc było jednak więcej niż właścicieli i najemców.

Niektórzy, mając po kilka samochodów, chcieli więc parkować na kilku miejscach postojowych.

Wspólnota uznała, że oznaczałoby to dla nich uzyskiwanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT. Sądziła jednak, że nie powinna wystawiać PIT-8C, bo zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy, taki obowiązek mają przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty przychodów z innych źródeł. Nie jest to więc ta sama sytuacja – argumentowała wspólnota.

Dyrektor łódzkiej izby przyznał, że mieszkańcy parkujący więcej niż jeden samochód na miejscach postojowych uzyskają opodatkowany przychód z nieodpłatnych świadczeń. Będzie on pochodził z innych źródeł i dlatego wspólnota powinna do końca lutego przekazać im oraz urzędowi skarbowemu dokument PIT-8C.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 marca 2016 r., nr IPTPB1/4511-838/15-1/SJ