Najczęściej podatnicy pytali o optymalizacje, w tym skutki zbycia lub umorzenia udziałów, programy motywacyjne, cash pooling i 50-proc. koszty dla twórców
Ministerstwo Finansów opublikowało informację z działalności biur Krajowej Informacji Podatkowej w 2015 r. Podało w niej także informacje o efektach sądowych sporów podatników z fiskusem.
Z danych wynika, że sama liczba interpretacji indywidualnych nieznacznie, ale jednak zmalała. Było ich o 180 mniej niż rok wcześniej (w 2014 r. było to prawie 37,9 tys. interpretacji).
W prawie trzy czwartych organy zgodziły się ze stanowiskiem podatnika. Należy jednak pamiętać, że gdyby doszło do kontroli, to urzędnicy i tak badają stan faktyczny.
Na korzyść podatnika
Dwie trzecie ubiegłorocznych interpretacji dotyczyło podatków bezpośrednich (np. PIT, CIT, PCC). Najczęściej podatnicy pytali o: koszty przy zbyciu lub umorzeniu udziałów nabytych w drodze wymiany, programy motywacyjne dla zatrudnionych, 50-proc. koszty dla twórców, ulgę mieszkaniową w PIT. Chcieli też rozwiać wątpliwości dotyczące niepodzielonych zysków przy przekształcaniu spółek kapitałowych w osobowe, skutków likwidacji spółek osobowych, cash poolingu oraz PIT od świadczeń wypłacanych pracownikom w ramach programu dobrowolnych odejść.
Jedna trzecia interpretacji dotyczyła podatków pośrednich (VAT, akcyza). Głównie były one związane ze zbyciem nieruchomości, możliwością odzyskania podatku w związku z inwestycjami dofinansowanymi przez UE, odliczeniami VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami.
Wygrywali w sądach
Dwie trzecie podatników, którzy otrzymali niekorzystne rozstrzygnięcia, wezwało organ do usunięcia naruszenia prawa (2,8 tys. razy na prawie 4,1 tys. negatywnych odpowiedzi). Wezwanie jest warunkiem, żeby złożyć następnie skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Tak zrobiło niespełna 2,5 tys. podatników.
W tym czasie WSA wydały 2378 orzeczeń w związku z zaskarżonymi interpretacjami, ale należy pamiętać, że były to również sprawy z lat poprzednich. Ponad połowa wyroków I instancji zapadła po myśli podatników (57 proc.).
Tak samo było w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie podatnicy wygrali w 923 sprawach, a fiskus w 579 przypadkach. Fiskus wniósł prawie 900 skarg kasacyjnych, a podatnicy 411.
Dziesięć ogólnych
W ubiegłym roku opublikowanych zostało 10 interpretacji ogólnych. Tylko jedna z nich, dotycząca zasad określenia podstawy opodatkowania usług turystyki, została wydana na wniosek (nr PT2.8101.3.2015.EPT.403). 19 wniosków podatników zostało pozostawionych bez rozpatrzenia.
Pomocna infolinia
Interpretacje, tak jak w latach poprzednich, wydawało pięciu upoważnionych do tego dyrektorów izb skarbowych: w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu – przy pomocy pięciu biur KIP. Od 1 lipca 2016 r. zmienił się jednak ich zakres merytoryczny i właściwość miejscowa. Od tego czasu np. w sprawach akcyzy, podatku od spadków oraz czynności cywilnoprawnych odpowiedzi udzielają tylko dyrektorzy IS w Warszawie lub w Katowicach (zależnie od właściwości miejscowej).
Biura KIP pomagają podatnikom nie tylko uczestnicząc w wydawaniu interpretacji interpretacji, lecz także odpowiadając na ich telefoniczne pytania. W 2015 r. urzędnicy odpowiedzieli na ponad 1,8 mln pytań , tj. ok. 200 tys. mniej niż rok wcześniej. Na zwiększoną liczbę połączeń wpłynął zapewne uruchomiony 5 sierpnia 2015 r. nowy System Informacji Telefonicznej, który pozwala obsłużyć jednocześnie 600 połączeń telefonicznych, a nie jak wcześniej 220. W opublikowanej informacji podano, że do biur KIP nie dodzwoniło się ponad 688 tys. osób.
Natomiast ci, którym to się udało, najczęściej pytali o VAT (43,6 proc. pytań), PIT (27,7 proc.) i rozliczenia roczne osób fizycznych (11,6 proc.).
Pracownicy biur KIP udzielający informacji telefonicznych mają też możliwość wysłania do podatników, w związku z przeprowadzoną rozmową, e-maili z linkami do materiałów merytorycznych. W 2015 r. konsultanci wysłali łącznie 9308 takich wiadomości.
Ważne
W sprawach VAT pytano głównie o skutki zbycia nieruchomości, odliczenia od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami i możliwość odzyskania podatku w związku z inwestycjami