Ministrowie finansów państw UE osiągnęli we wtorek polityczne porozumienie w sprawie przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych dotyczących międzynarodowych firm. Nowe regulacje mają pomóc uszczelnić systemy podatkowe krajów unijnych.

Propozycja zmiany w dyrektywie o współpracy administracyjnej między państwami UE została przedstawiona 28 stycznia przez Komisję Europejską, jako część szerszego pakietu mającego na celu walkę z unikaniem opodatkowania.

Zgodnie z projektem, administracje podatkowe państw członkowskich będą między sobą wymieniać informacje podatkowe dotyczące korporacji. Ogólną zasadą ma być dostęp wszystkich państw do kluczowych informacji pozwalających im zidentyfikować ryzyko unikania opodatkowania i co za tym idzie lepiej ukierunkowywać kontrole podatkowe.