Nie można mówić o świadczeniu kompleksowym, jeżeli podatnik zleca określone czynności podwykonawcy – orzekł NSA.
Sędzia Barbara Wasilewska przypomniała, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE usługa kompleksowa to taka, w której świadczenia są tak mocno związane, iż podatnik nie może wykonać jednego z nich bez drugiego. W sytuacji, gdy obok podatnika pojawia się inny podmiot świadczący usługę, nie może już być mowy o kompleksowości.
Sprawa dotyczyła licencjonowanej hurtowni farmaceutycznej, która uważała, że zarówno nabywa usługę kompleksową, jak i sama taką usługę świadczy.
Podatek należny...
Usługa świadczona przez hurtownię farmaceutyczną polegała na dostawie i montażu urządzeń medycznych w szpitalach. Hurtownia do całości stosowała stawkę 8 proc. VAT.
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku uznał jednak, że montaż aparatury medycznej powinien być ze stawką 23 proc., a tylko dostawa tego sprzętu z 8 proc. VAT. W jego przekonaniu były to dwa odrębne od siebie świadczenia. Zwrócił też uwagę na to, że montażu urządzeń i związanych z tym prac adaptacyjnych nie dokonuje hurtownia, tylko zatrudniani przez nią podwykonawcy. Wystawiają oni faktury ze stawką 23 proc. – Jeśli zatem hurtownia nabywa od nich usługę opodatkowaną 23 proc. VAT, a sama sprzedaje ją ze stawką 8 proc., to zaniża podatek należny – stwierdził fiskus.
Hurtownia tłumaczyła, że fiskus myli adaptację pomieszczeń z instalacją sprzętu. Twierdziła, że nie można w tym przypadku mówić o dwóch usługach opodatkowanych różnymi stawkami, bo w kontrakcie, który zawarła ze szpitalem, jest jasno zapisane, że ma oddać sprzęt gotowy do użytku. Podkreślała, że większość prac o charakterze budowlanym sprowadzała się do usunięcia drzwi i podwieszanych sufitów, aby móc wnieść tam sprzęty, a następnie przywracano stan pierwotny. – Jak można mówić, że to odrębna od dostawy usługa, przecież nikt nie zamówiłby ekipy budowlanej po to, żeby rozebrała część budynku, a potem doprowadziła go do pierwotnego stanu – przekonywała hurtownia.
...i naliczony
Spór dotyczył też usług nabywanych przez hurtownię. Chodziło o usługi szkolenia i organizacji konferencji połączone z noclegiem i wyżywieniem, od których hurtownia odliczała podatek naliczony.
Dyrektor UKS zauważył, że hurtownia sama zajmuje się merytoryczną częścią szkoleń. Od zewnętrznej firmy kupuje natomiast usługi noclegowe, catering, wynajem DJ oraz sali konferencyjnej. Uznał, że te dodatkowe świadczenia nie są niezbędne do prowadzenia szkoleń i odmówił hurtowni prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich zakupie.
Hurtownia argumentowała, że obowiązek przeprowadzania szkoleń wynika z przepisów prawa farmaceutycznego. W swojej siedzibie szkolić nie może, bo ta się mieści w Białymstoku i nie ma odpowiednich warunków. Dlatego korzysta z pomocy profesjonalnych firm, które organizują szkolenia w centrum Polski – wyjaśniał pełnomocnik. Tłumaczył, że nocleg czy catering są konieczne, by móc przeprowadzić dwudniowe szkolenia.
Wyższy VAT
Wyrok WSA w Białymstoku był dla hurtowni niekorzystny. Sąd orzekł , że usługi montażu i adaptacji powinny być opodatkowane wyższą stawką VAT niż dostawa sprzętu. Odmówił też spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup noclegów i gastronomii.
Wyrok ten utrzymał w mocy NSA. Sędzia Barbara Wasilewska podkreśliła, że wprawdzie hurtownia zajmowała się dostawą sprzętu medycznego, ale instalowały go lokalne firmy budowlane. Podobnie było ze szkoleniami – część merytoryczną organizował podatnik, ale nocleg i gastronomię inne firmy. Na tej podstawie NSA uznał, że hurtownia nie może mówić o jednolitej kompleksowej usłudze i korzystać z przywilejów związanych z kompleksowością.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 lutego 2016 r., sygn. akt I FSK 1668/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia