Przedsiębiorca nie płaci VAT przy przesunięciu nieruchomości do majątku osobistego, jeżeli wcześniej nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Chodziło o mężczyznę, który wynajmował nieruchomość niemieszkalną i z tego tytułu płacił VAT. Zamierzał jednak wycofać ją z działalności gospodarczej i przenieść do majątku osobistego, a następnie podarować synowi. Chciał się upewnić, że nie musi z tego tytułu płacić VAT. Wyjaśnił, że przy zakupie nieruchomość była zwolniona z VAT, a w trakcie jej użytkowania nie była remontowana, modernizowana, adaptowana ani rozbudowana.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, że od nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste byłby VAT, gdyby wcześniej, przy ich nabyciu, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Skoro tak nie było, to przedsiębiorca nie musi odprowadzać daniny.
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 29 stycznia 2016 r., nr ITPP3/4512-680/15/MD.