Dzisiaj upływa termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości. Prawidłowe jej wypełnienie pozwoli niekiedy obniżyć wysokość płaconej sumy.
Przedsiębiorcy płacący podatek od nieruchomości powinni co roku przed złożeniem deklaracji sprawdzić, czy w zakresie opodatkowania gruntów, budynków i budowli nic się nie zmieniło od ubiegłego roku. Czasami przeoczenie takiego zdarzenia powoduje, że będą przez rok płacić za wysoki podatek. W tym roku jest to szczególnie ważne, gdyż 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045), która wprowadziła wiele zmian w podatkach i opłatach lokalnych. Z kolei obowiązująca od końca czerwca 2015 r. ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443) zmieniła definicję obiektu budowlanego, co odbija się na rozliczeniach podatku od nieruchomości.
Z tego względu prezentujemy najważniejsze zagadnienia z zakresu rozliczeń poszczególnych przedmiotów opodatkowania, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy określaniu podatku w deklaracji. Weryfikacja wskazanych obszarów może spowodować znaczne oszczędności w rocznym zobowiązaniu nie tylko w 2016 r., ale ze względu na majątkowy charakter podatku również za przeszłe okresy (co do zasady od 2011 r.) oraz na przyszłość.