Od sprzedaży gruntów rolnych, choćby wydzierżawionych, nie ma podatku od towarów i usług – potwierdził dyrektor bydgoskiej izby.
Z pytaniem wystąpił komornik, który w postępowaniu egzekucyjnym zamierzał zlicytować nieruchomość rolną zabudowaną chlewnią, magazynem, garażem, budynkiem socjalnym, i wiatą. Część budynków dłużnicy użyczają bezpłatnie synowi, który wykorzystuje je do działalność gospodarczej. Z kolei część gruntów rolnych wydzierżawiają innej osobie.
Komornik chciał się upewnić, że przy sprzedaży tej nieruchomości nie będzie musiał jako płatnik odprowadzić VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy to potwierdził. Wyjaśnił, że zbycie budynków użyczonych synowi będzie sprzedażą majątku osobistego dłużników, do której nie mają zastosowania przepisy o VAT. Tak samo będzie w przypadku gruntów rolnych wykorzystywanych jedynie przez dłużników.
Tylko sprzedaż dzierżawionych gruntów będzie stanowić zbycie majątku wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (jaką jest dzierżawa). Jednak i w tym wypadku nie powstanie obowiązek zapłaty VAT, bo chodzi o grunty rolne, dla których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Dyrektor przypomniał, że dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane jest zwolniona z podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Tereny budowlane natomiast to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 2 pkt 33 ustawy).
Interpretacja dyrektor IS w Bydgoszczy z 14 stycznia 2016 r., nr ITPP3/4512-601/15/APR