Lokal niemieszkalny może być objęty niższą stawką podatkową tylko w drodze wyjątku. Jedynie wtedy, gdy właściciele stale w nim przebywają i tu jest ich centrum życiowe – orzekł NSA.
Tak nie było w przypadku małżeństwa, które miało dwie nieruchomości: jedną na Śląsku, drugą nad morzem. Podatnicy przekonywali, że lokal na Wybrzeżu powinien być opodatkowany preferencyjną stawką, która przysługuje lokalom mieszkaniowym. Organy podatkowe nie zgadzały się z tym jednak, bo z ewidencji gruntów i budynków wynikało, że jest to lokal niemieszkalny.
Podatnicy powoływali się na akt notarialny nieruchomości i dokumentację techniczną. Zapisy w tych dokumentach wskazywały, że lokal może jednak pełnić funkcje mieszkaniowe. W akcie notarialnym napisano bowiem, że jest to apartament z przeznaczeniem na cele turystyczne.